Ghid Conversatie

Salut – Hallo. (Halo)

Bună. (informal) – Hi. (HAI)

Ce mai faci? / Ce mai faceţi? –  Wie geht’s? (Vii ghets?)

Bine, mulţumesc. –  Danke, gut. (Danche, gut)

Cum te cheamă? –  Wie heißt du? / Wie heißen Sie? (Vii haist du? / Vii haisăn Zii?)

Numele meu este ______ . –  Ich heiße ______ . (Ihi haise _____ .)

Încântat de cunoştiinţă. –  Sehr angenehm. (Zer anghenem)

Te rog / Vă rog. –  Bitte. (Bitte)

Mulţumesc. –  Danke. (Danche)

Cu plăcere.  - Bitte. (Bitte)

Da. – Ja. (Ia)

Nu. –  Nein. (Nain)

Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei) –  Entschuldigung. (Entşuldigung)

Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon) –  Entschuldigung. (Entşuldigung)

Îmi pare rău. –  Tut mir Leid. (Tut mir laid)

La revedere –  Auf Wiedersehen. (Auf Viiderzeeăn.)

Pa (informal) –  Tschüß. (Cius)

Nu vobesc [bine] germana. –  Ich kann nicht [so gut] deutsch. (IŞ can niŞt [zo gut] doitş)

Vorbiţi româna? –  Sprichst du / Sprechen Sie rumänisch? (Şprihst du / Şprehăn zII RU-me-niŞ?)

Vorbeşte cineva de aici româna? Kann hier jemand rumänisch? (Can hir iemand rumeniş?)

Ajutor! –  Hilfe! (Hilfe!)

Bună dimineaţa. –  Guten Morgen. (Gutăn Morghen)

Bună seara. –  Guten Abend. (Gutăn Abănd)

Noapte bună. –  Gute Nacht. (Gute Naht)

Nu înţeleg. –  Ich verstehe es nicht. (IŞ fărŞtee niŞt)

Unde este baia? –  Wo ist die Toilette? (Vo ist di toalette?)

Poliţia! –  Polizei! (Poliţai!)

Am nevoie de ajutor. –  Ich brauche deine/Ihre Hilfe. (IŞ brauhe daine / Ire Hilfe)

Este o urgenţă. –  Das ist ein Notfall. (Das ist Ain Notfal)

M-am pierdut. –  Ich habe mich verirrt. (IŞ habe miŞ fărirt)

Mi-am pierdut bagajele. –  Ich habe meine Tasche verloren. (IŞ habe maine Taşe fărloren)

Am nevoie de un doctor. –  Ich brauche einen Arzt. (IŞ brauhe ainăn Arţt)

Pot să folosesc telefonul tău / dvs.? –  Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (Can iŞ dain / Ir Telefon benuţăn)

1 –  eins (ains)

2 –  zwei (ţvai)

3 –  drei (drai)

4 –  vier (fir)

5 –  fünf (fiunf)

6 –  sechs (zex)

7 –  sieben (ziiben)

8 –  acht (aht)

9 –  neun (noin)

10 –  zehn (ţen)

11 –  elf (elf)

12 –  zwölf (zvoelf)

13 –  dreizehn (draiţen)

14 –  vierzehn (firţen)

15 –  fünfzehn (fiunfţen)

16 –  sechzehn (zexţen)

17 –  siebzehn (zibţen)

18 –  achtzehn (ahtţen)

19 –  neunzehn (noinţen)

20 –  zwanzig (ţvanţig)

21 –  einundzwanzig (ain und ţvanţig)

22 –  zweiundzwanzig (ţvei und ţvanţig)

23 –  dreiundzwanzig (drai und ţvanţig)

30  - dreißig (draisih)

40 –  vierzig (firţih)

50 –  fünfzig (fiunfţih)

60 –  sechzig (zexţih)

70 –  siebzig (zibţih)

80 –  achtzig (ahtţih)

90 –  neunzig (noinţih)

100 –  (ein)hundert (hundărt)

200 –  zweihundert (ţvei hundărt)

300 –  dreihundert (drai hundărt)

1000 –  (ein)tausend (tauzănd)

2000 –  zweitausend (ţvai tauzănd)

1.000.000 –  eine Million (aine milion)

1.000.000.000  - eine Milliarde (aine miliarde)

1.000.000.000.000 –  eine Billion (aine bilion)

jumătate –  halb (halb)

jumătatea – die Hälfte (dii helfte)

mai puţin –  weniger (venigăr)

mai mult –  mehr (mer)

acum –  jetzt (ieţt)

mai târziu –  später (spetăr)

înainte –  vor (for)

dimineaţă –  Morgen (morgăn)

dimineaţa –  morgens (morgăns)

mâine dimineaţă –  morgen früh (morgăn friu)

după-amiază –  Nachmittag (nahmittag)

după-amiaza –  nachmittags (nahmittags)

seară –  Abend (abănd)

seara –  abends (abănds)

noapte –  Nacht (naht)

noaptea –  nachts (nahts)

Luni –  Montag (MON-tak)

Marţi –  Dienstag (DIINS-tak)

Miercuri –  Mittwoch (MIT-voh)

Joi –  Donnerstag (DO-nărs-tak)

Vineri –  Freitag (FRAI-tak)

Sâmbătă –  Samstag (ZAMS-tak)

Duminică –  Sonntag (ZON-tac)

Ianuarie –  Januar (Ianuar)

Februarie –  Februar (Februar)

Martie –  März (Merţ)

Aprilie –  April (April)

Mai – Mai (Mai)

Iunie – Juni (Iuni)

Iulie – July (Iuli)

August – August (August)

Septembrie – September (Zeptembăr)

Octombrie – Oktober (Octobăr)

Noiembrie – November (Novembăr)

Decembrie – Dezember (Deţembăr)

Lasa un comentariu »

*